PDA

View Full Version : Điêu khắc 1. "con hèo con hẻo con heo"
 2. vài tác phẩm điêu khác
 3. Rune Olsen - điêu khắc gia Nauy làm tượng bằng giấy...báo
 4. Giới thiệu một số tác phẩm điêu khắc trong nước
 5. Điêu khắc gia Archipenko
 6. Điêu khắc gia Brancusi
 7. Điêu khắc gia Alexander Calder
 8. Điêu khắc gia Antoine poncet
 9. điêu khắc MTCN(tốt nghiệp)
 10. Truyện Kiều trên đá cuội
 11. Cây thông noel
 12. phong cách xếp chử I love you
 13. thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác tượng đài chiến tháng hàm Rồng Thanh Hoá
 14. Triễn lãm Bienale 2009
 15. nụ cười phật
 16. điêu khắc
 17. sinh viên năm cuối cần tài liệu tốt nghiệp
 18. Chân dung Điêu khắc
 19. Triển lãm truyền thống lần x khoa điêu khắc-mỹ thuật hcm
 20. Tượng thế
 21. Tượng Chân Dung
 22. Vài chân dung điêu khắc
 23. Chân dung điêu khắc Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
 24. Chân dung điêu khắc cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
 25. Chân dung điêu khắc cố nhà báo Lý Quý Chung (chánhTrinh)
 26. Một chân dung điêu khắc
 27. Chân dung điêu khắc bạn Trịnh Vĩnh Ngân
 28. Chân dung điêu khắc bạn Trịnh Vĩnh Trinh
 29. TL Điêu khắc Sài Gòn Hà Nội lần I năm 2010
 30. Tượng chân dung
 31. Ron Mueck
 32. Xin các bác hãy giúp đỡ
 33. Richard MacDonald
 34. tác phẩm cuối học kỳ 1 cua mình
 35. Cũng là tranh điêu khắc nhưng trên chật liệu kính
 36. xin chỉ giáo về môn học điêu khắc
 37. Những bức điêu khắc tuyệt đẹp
 38. tượng chân dung