PDA

View Full Version : TP Sưu tầm 1. Dành cho điêu khắc..tác phẩm từ đất..
 2. Tượng david và...
 3. Điêu khắc trên kính
 4. Điêu khắc trên cở thể người
 5. 1 số tp điêu khắc trên thế giới.
 6. Điêu khắc cho mọi người.
 7. Tượng bảo tàng Puskin
 8. "Ngựa" của al-queda nhà em!
 9. "super man"
 10. installation arts "zoo wood"
 11. Các tác phẩm điêu khắc trên gỗ
 12. Những bức tượng điêu khắc tại bảo tàng Louvre
 13. Điêu khắc của Ron mueck
 14. Nghệ thuật chạm khắc đá shoushan nổi tiếng
 15. Những bức tượng độc đáo nhất thế giới
 16. Chạm khắc trên vỏ trứng!
 17. NT điêu khắc trên cát!
 18. Những con thú đươc nhà nặn
 19. Xưởng điêu khắc của A Cảnh và dân Công nghiệp
 20. Vài tác phẩm Diêu khắc!
 21. Những tác phẩm nghệ thuật từ gỗ
 22. 'Đời sống tinh thần người Sài Gòn' qua điêu khắc
 23. Điêu khắc thế giới
 24. Phù điêu
 25. Một số tác phẩm
 26. điêu khắc sinh viên Ý
 27. Tượng của Pháp và Italy ở Louve
 28. nhận xét giúp m bài logo với
 29. Ngắm thành phố được làm bằng thạch trái cây
 30. Điêu khắc trên cả đầu ngòi chì. không xem rất uổng phí !
 31. Các tác phẩm điêu khắc của Michelangelo
 32. tác phẩm điêu khắc đẹp
 33. nghệ thuật từ hoa quả
 34. mấy bức điêu khắc gỗ tớ tự làm nè!
 35. Công viên tượng
 36. Điêu khắc ma quái trên bí ngô
 37. Điêu khắc hiện đại
 38. Điêu khắc lạ!
 39. bố cục cơ bản, tặng các bạn đang ôn thi.