PDA

View Full Version : TP của bạn  1. bài sơn mài đầu tay.
  2. tranh sơn mài
  3. Những "đứa con đầu lòng"!
  4. đây là mấy bài hồi học phổ thông của tớ...post lên cho vui:D
  5. BigFlower
  6. tác phẩm sơn dầu đầu tay...