PDA

View Full Version : Các danh hoạ lớn 1. HS Tô Ngọc Vân - Cuộc đời và sự nghiệp
 2. Nguyễn Phan Chánh - cuộc đời và sự nghiệp
 3. HS Nguyễn Đình Đăng cuộc đời và sự nghiệp
 4. Lê Bá Đảng - cuộc đời và sự nghiệp
 5. Pablo Picasso
 6. Michelangelo tiểu sữ:
 7. Danh hoạ Trần Văn Cẩn - tiểu sử
 8. Đại danh hoạ Picasso - Tia mặt trời không bao giờ tắt
 9. Chân dung nghệ sỹ quốc tế
 10. gustave klimt
 11. Lê Văn Miến
 12. Cézanne
 13. Bùi Xuân Phái.
 14. Leonardo da Vinci Treasury CD-ROM and Book
 15. Caravaggio (1573 - 1610)
 16. Claude Monet (1840 - 1926)
 17. El Greco (1541 - 1614)
 18. Eugene Delacroix (1798 - 1863)
 19. Francisco de Goya (1746-1828)
 20. Frida Kahlo (1907-1954)
 21. Gustav Klimt (1862-1918)
 22. Henri Matisse (1869-1954)
 23. Johannes Vermeer (1632-1675)
 24. Leonardo Da Vinci (1452-1519)
 25. Michelangelo (1475-1564)
 26. Pablo Picasso (1881-1973)
 27. Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)
 28. Raphael (1483-1520)
 29. Rembrandt Van Rijn (1606-1669)
 30. Rene Magritte (1898 - 1967)
 31. Salvador Dali (1904-1989)
 32. Sandro Botticelli (1445-1510)
 33. Titiano (1488-1576)
 34. Vincent van Gogh (1853-1890)
 35. James Whistler (1834-1903)
 36. Paul Cezanne (1839-1906)
 37. Paul Klee (1879-1940)
 38. Wassily Kandinsky (1866-1944)
 39. Albrecht Durer (1471-1528)
 40. Auguste Rodin (1840-1917)
 41. Giorgio de Chirico (1888-1978)
 42. Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)
 43. Hieronymus Bosch (1450-1516)
 44. Edwin Lord Weeks (1849-1903)
 45. Edwin Longsden Long RA (1829 - 1891)
 46. Caspar David Friedrich (1774 – 1840)
 47. Thomas Canty
 48. Edward Lear (12/05/1812 – 29/01/1888)
 49. Edward Hopper (22/07/1882 – 15/05/1967)
 50. Camille Pissarro (10/071830 – 13/11/1903)
 51. Philippe Faraut
 52. Leon Jean Basile Perrault
 53. Giới thiệu tranh bùi xuân phái (tuyển tập chọn lọc)
 54. Gallery Cezanne (1839-1906)
 55. Ivan Aivazovsky (1817-1900)
 56. Egon Schiele
 57. Pierre Bonnard
 58. Bộ sưu tập lớn của tác giả Nhạc Mẫn Quân
 59. Họa sĩ Hokusai Katsushika
 60. bộ sưu tập tranh của Leonardo da Vinci
 61. Monet Gallery
 62. những tác phẩm nổi tiếng của Pablo Picasso
 63. dành cho người hâm mộ Van-Goc
 64. Ma-tit-xơ
 65. Joan Miro'
 66. Chuyên giải đáp thắc mắc của các bạn
 67. Bùi xuân phái-thần tượng của tôi
 68. Munch
 69. Repin
 70. Danh sách các họa sỹ nổi tiếng
 71. Cuộc đời và sự nghiệp của một số danh họa lớn!
 72. Nguyễn phan chánh
 73. Lịch Sử YK nè !!!!!!!!!
 74. Bùi Xuân phái
 75. Alberto Giacometti họa sĩ kiêm nhà điêu khắc.
 76. Cuộc đời và sự nghiệp của Vincent Van Gogh
 77. Escher và ma thuật trong tranh
 78. Tranh của Lucian Freud
 79. Pollock (2000) - Bộ phim về hoạ sĩ Jackson Pollock
 80. xin tài liệu về họa sỹ nguyễn đức nùng
 81. Họa sĩ - " FOSTER CADDELL"-
 82. Ken davies
 83. Tranh chân dung của JOHN HOWARD SAUDEN
 84. aivazovskin
 85. Nguyễn sáng
 86. Danh họa Nguyễn Gia Trí
 87. Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm
 88. Lê phổ
 89. Dương bích liên