PDA

View Full Version : khoi H dai hoc my thuatquockhang
02-10-2009, 06:10 PM
em co thac mac ve de thi khoi H dai hoc My thuat nhu sau:
1.Mon hinh hoa ve~ chan dung hay ve~ toan than? Ve tren kho giay bao nhieu? Lam bai trong thoi gian bao lau?
2.Mon trang tri se ra dang de` nhu the nao`?Lam bai bao lau?
3.Mon van la de khoi C hay D?
4.Dai hoc My thuat va Kien truc se to chuc thi cung ngay hay khac ngay? Em co the thi vao ca 2 truong duoc khong?
Xin cam on moi nguoi

chimlon
02-24-2009, 02:00 PM
bạn hãy vào trang mythuatms.com
ở đó sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của bạn. Vì đó là trang web của trung tâm mỹ thuật MS (luyện thi chuyên nghiệp)

xkchuyennho@
02-24-2009, 05:38 PM
uhm`.mt cn thi ban than ,va o mau bo cuc dang co baN VE HINH HỌC.
CON THI VAN THI DE CUA TRUONG RA. OK VA MTKT VA MTCN THI KHAC NGAY VA CO THE THI 2 TRUONG ...CO LEN E NHE CHUC E THANH CONG ...