+ Trả lời bài viết
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: [ebook] Vẽ kỷ thuật với AutoCad   Bookmark and Share   

 1. #1
  Ăn 4r, Uống 4r, Ngủ 4r Avatar của HB_DS
  Tham gia
  Jan 2007
  Bài gửi
  0
  Thanks
  21
  Thanked 117 Times in 20 Posts
  Images
  1

  Post [ebook] Vẽ kỷ thuật với AutoCad

  Đây là cuốn sách dạy AutoCAD 2002 bằng tiếng Việt của Hài Hòa. Bài viết được mô tả bằng những hình ảnh rất chi tiết.

  Mục lục
  1. Nhập môn 5
  1.1. Tính tiện ích của AutoCAD 5
  1.2. Giao diện của AutotCAD 6
  1.3. Menu và Toolbar của AutoCAD 7
  1.3.1. Menu Bar 8
  1.3.2. Toolbar 13
  1.3.3. Các phím nóng trong AutoCAD 14
  1.4. Các lệnh thiết lập bản vẽ 16
  1.4.1. Lệnh NEW khởi tạo một bản vẽ mới 16
  1.4.2. Lệnh OPEN mở tệp bản vẽ hiện có 18
  1.4.3. Lệnh SAVE, SAVEAS lưu bản vẽ lên đĩa 19
  1.4.4. Lệnh QUIT thoát khỏi AutoCAD 20
  1.4.5. Lệnh UNITS (DDUNITS) đặt đơn vị cho bản vẽ 20
  1.4.6. Lệnh LIMITS đặt và điều chỉnh vùng vẽ 23
  1.4.7. Lệnh GRID đặt các điểm tạo lưới cho bản vẽ 24
  1.4.8. Lệnh SNAP tạo bước nhảy cho con trỏ 25
  1.4.9. Các phương pháp nhập toạ độ điểm 26
  1.4.10. Lệnh OSNAP trợ giúp truy tìm đối tượng 28
  1.4.11. Lệnh ORTHO đặt chế độ vẽ trực giao 32
  2. Các lệnh vẽ cơ bản 33
  2.1. Lệnh LINE vẽ các đoạn thẳng 33
  2.2. Lệnh CIRCLE vẽ hình tròn 34
  2.3. Lệnh ARC vẽ cung tròn 36
  2.4. Lệnh ELLIPSE vẽ elip hoặc một cung elip 40
  2.5. Lệnh PLINE vẽ đường đa tuyến 41
  2.6. Lệnh POLYGON vẽ đa giác đều 45
  2.7. Lệnh RECTANG vẽ hình chữ nhật 46
  2.8. Lệnh SPLINE vẽ đường cong 47
  2.9. Lệnh POINT vẽ một điểm trên màn hình 47
  2.10. Lệnh DDPTYPE chọn kiểu và kích thước cho điểm vẽ 47
  2.11. Lệnh ERASE xoá đối tượng đã lựa chọn khỏi bản vẽ 48
  2.12. Lệnh TRIM xén một phần đối tượng 49
  2.13. Lệnh BREAK xoá một phần đối tượng 51
  2.14. Lệnh EXTEND kéo dài đối tượng đến một đường biên xác định 52
  2.15. Lệnh LENGTHEN thay đổi chiều dài đối tượng 54
  2.16. Lệnh CHAMFER làm vát mét đối tượng 54

  3. Phép biến đổi hình, sao chép hình và quản lý bản vẽ theo lớp 57
  Các lệnh sao chép và biến đổi hình
  3.1. Lệnh MOVE di chuyển một hay nhiều đối tượng 57
  3.2. Lệnh ROTATE xoay đối tượng quanh một điểm theo một góc 57
  3.3. Lệnh SCALE thay đổi kích thước đối tượng vẽ 58
  3.4. Lệnh MIRROR lấy đối xứng gương 59
  3.5. Lệnh STRETCH kéo giãn đối tượng vẽ 60
  3.6. Lệnh COPY sao chép đối tượng 61
  3.7. Lệnh OFFSET vẽ song song 61
  3.8. Lệnh ARRAY sao chép đối tượng theo dãy 62
  3.9. Lệnh FILLET bo trong mép đối tượng 66
  Các lệnh làm việc với lớp
  3.10. Lệnh LAYER tạo lớp mới 68
  3.11. Lệnh LINETYPE tạo, nạp, đặt kiểu đường 72
  3.12. Lệnh LTSCALE hiệu chỉnh tỉ lệ đường nét 76
  3.13. Lệnh PROPERTIES thay đổi thuộc tính 76

  4. Vẽ Ký hiệu vật liệu, ghi và hiệu chỉnh văn bản 79
  Các lệnh vẽ ký hiệu mặt cắt
  4.1. Mặt cắt và hình cắt 79
  4.2. Trình tự vẽ hình cắt, mặt cắt 80
  4.3. Lệnh FILL bật tắt chế độ điền đầy đối tượng 80
  4.4. Lệnh BHATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt 80
  4.5. Lệnh HATCH vẽ ký hiệu vật liệu trong mặt cắt thông qua cửa sổ lệnh 85
  4.6. Lệnh HATCHEDIT hiệu chỉnh mặt cắt 86
  Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD 2002
  4.7. trình tự nhập văn bản vào trong bản vẽ 88
  4.8. Lệnh STYLE đặt kiểu cho ký tự 88
  4.9. Lệnh TEXT, DTEXT viết chữ lên bản vẽ 89
  4.10. Lệnh MTEXT viết chữ lên bản vẽ thông qua hộp thoại 95
  4.11. Lệnh QTEXT hiển thị dòng ký tự theo dạng rút gọn 95
  4.12. Nhập tiếng Việt trong AutoCAD 97
  Các lệnh vẽ và tạo hình
  4.13. Lệnh XLINE (Construction Line) vẽ đường thẳng 98
  4.14. Lệnh RAY vẽ nửa đường thẳng 99
  4.15. Lênh DONUT vẽ hình vành khăn 99
  4.16. Lệnh TRACE vẽ đoạn thẳng có độ dày 100
  4.17. Lệnh SOLID vẽ một miền được tô đặc 100
  4.18. Lệnh MLINE vẽ đoạn thẳng song song 101
  4.19. Lệnh MLSTYLE tạo kiểu cho lệnh vẽ MLINE 102
  4.20. Lệnh MLEDIT hiệu chỉnh đối tượng vẽ MLINE 104
  4.21. Lệnh REGION tạo miền từ các hình ghép 105
  4.22. Lệnh UNION cộng các vùng REGION 105
  4.23. Lệnh SUBTRACT trừ các vùng REGION 106
  4.24. Lệnh INTERSEC lấy giao của các vùng REGION 106
  4.25. Lệnh BOUNDARY tạo đường bao của nhiều đối tượng 107

  5. các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước 109
  5.1. Khái niệm 109
  5.2. Lệnh DIMLINEAR ghi kích thước theo đoạn thẳng 110
  5.3. Lệnh DIMRADIUS vẽ kích thước cho bán kính vòng tròn, cung tròn 113
  5.4. Lệnh DIMCENTER tạo dấu tâm cho vòng tròn, cung tròn 113
  5.5. Lệnh DIMDIAMETER ghi kích thước theo đường kính 113
  5.6. Lệnh DIMANGULAR ghi kích thước theo góc 113
  5.7. Lệnh DIMORDINATE ghi kích thước theo toạ độ điểm 114
  5.8. Lệnh DIMBASELINE ghi kích thước thông qua đường gióng 114
  5.9. Lệnh DIMCONTINUE ghi kích thước theo đoạn kế tiếp nhau 115
  5.10. Lệnh LEADER ghi kích thước theo đường dẫn 116
  5.11. Lệnh TOLERANCE ghi dung sai 119
  5.12. Lệnh DIMTEDT sửa vị trí và góc của đường ghi kích thước 120
  5.13. Lệnh DIMSTYLE hiệu chỉnh kiểu đường ghi kích thước 120
  5.14. Lệnh DIMEDIT sửa thuộc tính đường kích thước 130

  6. Các lệnh hiệu chỉnh, các lệnh làm việc với khối 131
  Các lệnh hiệu chỉnh
  6.1. Lệnh SELECT lựa chọn đối trong bản vẽ 131
  6.2. Lệnh CHANGE thay đổi thuộc tính của đối tượng 133
  6.3. Lệnh DDGRIPS (OPTIONS) điều khiển Grip thông qua hộp thoại 135
  6.4. Lệnh BLIPMODE hiện (ẩn) dấu (+) khi chỉ điểm vẽ 136
  6.5. Lệnh GROUP đặt tên cho một nhóm đối tượng 137
  6.6. Lệnh ISOPLANE sử dụng lưới vẽ đẳng cự 141
  6.7. Lệnh DSETTINGS tạo lưới cho bản vẽ thông qua hộp thoại 142
  6.8. Lệnh PEDIT sửa đổi thuộc tính cho đường đa tuyến 142
  6.9. Lệnh FIND 150
  Các lệnh làm việc với khối
  6.10. Lệnh BLOCK định nghĩa một khối mới 152
  6.11. Lệnh ATTDEF gán thuộc tính cho khối 154
  6.12. Lệnh INSERT chèn khối vào bản vẽ thông qua hộp thoại 155
  6.13. Lệnh MINSERT chèn khối vào bản vẽ thành nhiều đối tượng 159
  6.14. Lệnh DIVIDE chia đối tượng vẽ thành nhiều phần bằng nhau 160
  6.15. Lệnh MEASURE chia đối tượng theo độ dài 161
  6.16. Lệnh WBLOCK ghi khối ra đĩa 162
  6.17. Lệnh EXPLORE phân rã khối 164

  7. Trình bày và in bản vẽ trong AutoCAD 165
  Khối các lệnh tra cứu
  7.1. Lệnh LIST liệt kê thông tin CSDL của đối tượng 165
  7.2. Lệnh DBLIST liệt kê thông tin của tất cả đối tượng 165
  7.3. Lệnh DIST ước lượng khoảng cách và góc 165
  7.4. Lệnh ID hiển thị toạ độ điểm trên màn hình 166
  7.5. Lệnh AREA đo diện tích và chu vi 166
  Khối các lệnh điều khiển màn hình
  7.6. Lệnh ZOOM thu phóng hình trên bản vẽ 167
  7.7. Lệnh PAN xê dịch bản vẽ tên màn hình 169
  7.8. Lệnh VIEW đặt tên, lưu giữ, xoá, gọi một Viewport 170
  Các lệnh điều khiển máy in
  7.9. Lệnh LAYOUT định dạng trang in 171
  7.9.1. Trang Plot Device 173
  7.9.2. Trang Layout Settings 177
  7.10. Lệnh PLOT xuất bản vẽ ra giấy 179
  Các lệnh tạo hình và hiệu chỉnh khung in
  7.11. Lệnh Layout (Template) tạo một Viewport từ mẫu 181
  7.12. Lệnh VPORTS tạo một khung hình động 181
  7.13. Lệnh MVIEW tạo và sắp xếp các khung hình động 182
  7.14. Lệnh VPLAYER điều khiển sự hiển thị lớp trên khung hình động 183

  Lời kết 185
  Các lệnh và phím tắt trong AutoCAD 2002 186
  Bài tập thực hành
  Download HERE 1.7MB
  pass unrar là:
  Mã:
  www.mythuatvietnam.info

 2. #2
  Thành viên nhiệt tình Avatar của langtughita
  Tham gia
  Nov 2007
  Bài gửi
  0
  Thanks
  0
  Thanked 22 Times in 9 Posts
  thanhks pac hùng phát nhé! hihi
  LUYỆN THI ĐH KIẾN TRÚC,ĐH XÂYDỰNG HN,ĐHMTCN,ĐH MỞ
  ĐC: NHÀ 7b_NGÕ 3_AO SEN(CUỐI NGÕ 3,ĐỐI DIỆN ĐH KIẾN TRÚC HN)liên hệ:0988400268 gặp A.THUYẾT
  http://mythuatvietnam.info/forum/showthread.php?t=8948

 3. #3
  Ăn 4r, Uống 4r, Ngủ 4r Avatar của HB_DS
  Tham gia
  Jan 2007
  Bài gửi
  0
  Thanks
  21
  Thanked 117 Times in 20 Posts
  Images
  1

  Smile

  Giáo trình AutoCad 2004:
  Đây là một cuốn giáo trình biên soạn công phu. Tác giả - Thầy giáo Bùi Việt Thái là kỹ sư công nghệ thông tin, hiện đang là giảng viên trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị.
  Mục lục
  I. Mở đầu Giới thiệu chung 3
  1. AutoCAD trong hệ thống các phần mềm đồ hoạ và văn phòng .3
  2. Những khả năng chính của AutoCad ..3
  3. Làm quen sơ bộ với AutoCad .4
  4. Chức năng một số phím đặc biệt .4
  5. Các quy -ớc .5
  II. Các lệnh về File . 5
  1. Tạo File bản vẽ mới. ...5
  2. L-u File bản vẽ. ..5
  3. Mở bản vẽ có sẵn. ...5
  4. Đóng bản vẽ .6
  5. Thoát khỏi AutoCad 6
  III. Hệ toạ độ và các ph-ơng thức truy bắt điểm . 6
  1. Hệ toạ độ sử dụng trong AutoCad ..6
  2. Các ph-ơng pháp nhập toạ độ .8
  3. Các ph-ơng thức truy bắt điểm đối t-ợng (Objects Snap) .8
  4. Lệnh Osnap (OS) gán chế độ chuy bắt điểm th-ờng trú ..10
  5. Lệnh vẽ đ-ờng thẳng Line ( với các ph-ơng pháp nhập toạ độ) .10
  6. Lệnh vẽ đ-ờng tròn Circle ( với các ph-ơng pháp nhập toạ độ) .11
  IV. Các thiết lập bản vẽ cơ bản ... 12
  1. Giới hạn không gian vẽ - Lệnh LIMITS ...12
  2. Thu không gian đã đ-ợc giới hạn vào trong màn hình - Lệnh ZOOM. ...12
  3. Lệnh đẩy bản vẽ Pan .13
  4. Đơn vị đo bản vẽ ...13
  5. Lệnh Snap, lệnh Grid, lệnh Ortho .13
  6. Lệnh Mvsetup tạo khung bản vẽ ...14
  V. Các Lệnh vẽ cơ bản. 15
  1. Lệnh vẽ đ-ờng thẳng Line (L) ( đã học ở trên) 15
  2. Lệnh vẽ đ-ờng tròn Circle (C) ( đã học ở trên) 15
  3. Lệnh vẽ cung tròn Arc (A) ...15
  4. Lệnh vẽ đ-ờng đa tuyến Pline (PL) : đ-ờng có bề rộng nét 16
  5. Lệnh vẽ đa giác đều Polygon (POL) .17
  6. Lệnh vẽ hình chữ nhật Rectang (REC) .17
  7. Lệnh vẽ Elip Ellipse (EL) 18
  8. Lệnh vẽ đ-ờng Spline (SPL) lệnh vẽ các đ-ờng cong ..18
  9. Lệnh Mline vẽ đ-ờng // và MlStyle và MLedit 19
  10. Lệnh vẽ điểm Point (PO) 21
  11. Lệnh định kiểu điểm Ddptype 21
  12. Lệnh chia đối t-ợng thành nhiều đoạn bằng nhau Divide (DIV) ...22
  13. Lệnh chia đối t-ợng ra các đoạn có chiều dài bằng nhau Measure (ME) .22
  VI. Các lệnh hiệu chỉnh căn bản .22
  1. Lệnh xóa đối t-ợng Erase (E) ...22
  2. Lệnh phục hồi đối t-ợng bị xoá Oops ...22
  3. Lệnh huỷ bỏ lệnh vừa thực hiện Undo (U) ..22
  4. Lệnh phục hồi đối t-ợng vừa Undo là Redo 23
  5. Lệnh tái tạo màn hình hay vẽ lại màn hình Redraw (R) ..23
  6. Lệnh tái tạo đối t-ợng trên màn hinh Regen (RE) ..23
  VII. Các lệnh hiệu chỉnh tạo hình . 23
  1. Lệnh tạo các đối t-ợng song song với các đối t-ợng cho tr-ớc Offset (O) 23
  2. Lệnh cắt đối t-ợng giữa hai đối t-ợng giao Trim (TR) 23
  3. Lệnh cắt mở rộng Extrim ..24
  AutoCad 2004
  Bùi Việt Thái Page 2
  4. Lệnh xén một phần đối t-ợng giữa hai điểm chọn Break (BR) ...24
  5. Lệnh kéo dài đối t-ợng đến đối t-ợng chặn Extend (EX) ...25
  6. Lệnh thay đổi chiều dài đối t-ợng Lengthen (LEN) 25
  7. Lệnh vát mép các cạnh Chamfer (CHA) ...26
  8. Lệnh vuốt góc hai đối t-ợng với bán kính cho tr-ớc Fillet (F) 27
  9. Lệnh hiệu chỉnh đa tuyến Pedit 27
  VIII. Các Lệnh biến đổi và sao chép hình 29
  1. Lệnh di dời đối t-ợng Move (M) ..29
  2. Lệnh sao chép đối t-ợng Copy (Co) .29
  3. Lệnh quay đối t-ợng xung quanh một điểm Rotate (RO) ...30
  4. Lệnh thu phóng đối t-ợng theo tỷ lệ Scale (SC) ..30
  5. Lệnh đối xứng qua trục Mirror (MI) .31
  6. Lệnh dời và kéo giãn đối t-ợng Stretch (S) .31
  7. Lệnh sao chép dãy Array (AR) .32
  IX. Quản lý bản vẽ theo lớp, đ-ờng nét và màu ...33
  1. Tạo lớp mới Lệnh Layer (L) .33
  2. Nhập các dạng đ-ờng vào trong bản vẽ Linetype hoặc Format \ Linetype .36
  3. Định tỷ lệ cho dạng đ-ờng Ltscale ...36
  4. Biến CELTSCALE 36
  X. Hình cắt mặt cắt và vẽ ký hiệu vật liệu 37
  1. Trình tự vẽ mặt cắt 37
  2. Vẽ mặt cắt bằng lệnh Hatch (H) hoặc BHatch .37
  3. Lệnh hiệu chỉnh mặt cắt HatchEdit ..39
  XI. Nhập và hiệu chỉnh văn bản 40
  1. Trình tự nhập và hiệu chỉnh văn bản .40
  2. Tạo kiểu chữ lệnh Style (ST)hoặc vào menu Format \ TextStyle 40
  3. Lệnh nhập dòng chữ vào bản vẽ Text ...40
  4. Lệnh TextFill tô đen chữ hoặc không tô đen. ..41
  5. Lệnh nhập đoạn văn bản Mtext (MT) ...41
  6. Lệnh hiệu chỉnh văn bản DDedit (ED) .41
  XII. Ghi và hiệu chỉnh kích th-ớc . 42
  1. Các thành phần kích th-ớc 42
  2. Tạo các kiểu kích th-ớc DimStyle (D) hoặc Ddim hoặc Dimension \ Style ...42
  3. Các lệnh ghi kích th-ớc thẳng ..50
  4. Các lệnh ghi kích th-ớc h-ớng tâm ..54
  5. Các lệnh ghi kích th-ớc khác 55
  6. Lệnh hiệu chỉnh kích th-ớc ..57
  XIII. Tạo khối và ghi khối. ... 58
  1. Lệnh tạo khối Block ..58
  2. Lệnh chèn Block vào bản vẽ Insert ...60
  3. Lệnh l-u Block thành File để dùng nhiều lần (lệnh Wblock) ..63
  4. Lệnh phá vỡ Block là Explode hoặc Xplode 64
  XIV. In bản vẽ. ... 65
  Download here:
  http://www.cuwc.edu.vn/TIENGVIET/Dow...Cad%202004.rar

+ Trả lời bài viết

Tags for this Thread

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
thiết kế hồ cá koi mini chuyển văn phòng trọn gói giá rẻ dầu máy xung điện cho thuê khung rạp cưới hỏi dich vu tham tu uy tin xay ho ca koi thanh lý bàn ghế xay ho ca koi May bom hoa tien Day nit da ca sau Dây đai PP dich vu in offset