E chưa vẽ hay học vẽ bao giờ, mong a chị góp ý
Tên:  image.jpg
Xem: 166
KT:  84,9 KB