Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Tên: bo-cuc-mau-2.jpg
Xem: 309
KT: 24,0 KB
Tên: bo-cuc-mau-7.jpg
Xem: 374
KT: 33,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-1.jpg
Xem: 545
KT: 28,6 KB
Tên: bo-cuc-mau-6.jpg
Xem: 309
KT: 27,1 KB
Tên: bo-cuc-mau-3.jpg
Xem: 283
KT: 31,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-4.jpg
Xem: 364
KT: 27,9 KB
Tên: bo-cuc-mau-5.jpg
Xem: 538
KT: 30,1 KB

Xem thêm tại đây