sắp đến 20-11 zui, thằng em nó nhờ em vẽ hộ tờ bích báo bằng máy tính, nhưng em vẽ xấu wa, mong các bác giúp đỡ