theo em thì bác kia làm quá lòe loẹt
gì mà màu sắ tùm lum lên thế đã thế đường nét thì loằn ngoằn
kích thik thị giác nhưng không ổn ở yếu tố dễ nhớ và dễ vẽ lại